I det första skedet av en virusinfektion fäster sig virusen vid slemhinnornas yta. Därefter gräver de sig in i cellerna för att föröka sig. Om man lyckas stoppa virusen från att fäs­ta sig och komma åt att föröka sig, kan man därmed stoppa förkylningen innan den hin­ner slå till ordentligt.
”Apoteken har numera många olika pre­parat som i kliniska studier visat sig ha ef­fekt. Enligt studier utförda vid Helsingfors universitet förkortar sugtabletter med zink­ acetat eller ­glukonat sjukdomsförloppet med i medeltal en tredjedel. Samtidigt lindras även symtomen”, säger provisorn Kim Nummila.
Zink förstärker också immunsystemets normala funktion, men för att uppnå den­na verkan ska zink tas i en form som sugs upp ordentligt, och dessutom under en längre tid.
”Då man försöker mota en förkylning, ska man ta 80 mg per dag som en kort kur. Zink är vältolererat, men kan lämna en li­tet skarp eftersmak i munnen. Å andra si­dan är ju ändå eftersmaken en småsak ifall man helt och hållet lyckas stoppa förkyl­ningsförloppet från att framskrida.”
Läs mer om zink och dess användning i artikeln som börjar på sidan 16.
Många äldre kunder har vant sig vid att mota förkylningar med ett extrakt av röd solhatt som tillverkas av en schweizisk lä­kemedelsfabrik. Denna produkt har fak­tiskt funnits på marknaden i mer än 60 år. Växten i fråga har använts av indianer re­dan för länge sedan, och den har i färska studier visat sig vara en veritabel fiende till förkylningsvirusen, som också hindrar virusen från att fästa sig vid cellernas yta.
”Det lönar sig att alltid ha extrakt med röd solhatt och zinktabletter hemma, ef­tersom en behandling ska sättas in genast då de allra första symtomen slår till. På så sätt blir effekten som bäst, och förkyl­ningar har ju en otrevlig tendens att slå till sent på kvällen eller under ett vecko­slut, vilket ger virusen ett rejält försprång om man måste vänta till följande dag för att komma åt att köpa förebyggande pre­parat.”