Små barn blir förkylda till och med 5–10 gånger per år.
”Då man talar med föräldrar kommer det ofta fram precis samma fakta som även konstaterats i studier; nämligen att föräldrar ofta ger alltför små doser särskilt av smärtstillande medel till sina barn. En rädsla för biverkningar gör att man avsikt­ligt ger mindre än vad som rekommende­ras, vilket resulterar i att febern inte sänks och smärtorna inte lindras så effektivt som de borde”, säger provisorn Kim Nummila.
Alla de läkemedel som är avsedda för barn är trygga att använda i enlighet med rekommendationerna. En effektivt fe­bernedsättande och smärtlindrande ver­kan kräver att man följer de doseringsan­ visningar som anges.
Rinnsnuva och täppthet inverkar lätt på såväl sömn som ätande hos småbarn, och därför är det bra att skaffa en lättan­vänd nässugare.
”Snuva och täppta näsor kan tryggt be­handlas med öppnande läkemedel redan fr.o.m. 1­års ålder, trots att föräldrar of­ta ställer sig skeptiska till detta. Barnen sover bättre då näsan snyts ut ordentligt på kvällen och ett läkemedel som öppnar luftvägarna används, samt då barnet får febersänkande medicin. En lätt höjning av huvudänden i sängen hjälper också till att hålla andningsvägarna öppna.”
Hos små bebisar ska näsan öppnas med nässugare och koksaltdroppar.
En torr rethosta är ofta också ett otrev­ligt besvär hos barn. Idag rekommenderas preparat med honung mot detta.
”Användningen av traditionella host­ mediciner för behandling av barn har diskuterats en hel del under den senaste ti­den. Om någon medicin tidigare varit till hjälp, kan man tryggt använda samma lä­kemedel på nytt i enlighet med doserings­ anvisningarna. Hostmediciner fungerar väl för en del personer, medan effekten är sämre hos andra. De individuella skillna­derna är stora, men en besvärlig hosta kan alltså fortfarande gott och väl behandlas med hostmediciner.”
Då febern är hög, ska barnen ges till­räckligt att dricka.
”Ju mindre barn, desto viktigare är det att se till ett tillräckligt vätskeintag. Om barn under 3 månader råkar ut för feber­ episoder är det alltid skäl att uppsöka lä­kare för närmare utredning av orsaken.”