Soite tar lördag 7.3.2020 i bruk ett regionalt rådgivningsnummer som du kan ringa för att be om anvisningar om du misstänker en coronavirusinfektion.


Telefonnnumret är 06 828 7499.


Numret kan ringas varje dag kl. 12-20. Samtalen besvaras av en sjukskötare som utreder om det finns skäl att misstänka en coronavirusinfektion. Om en coronavirusinfektion verkar möjlig, ger sjukskötaren instruktioner. På numret ges ingen allmän hälsorådgivning. Om symptomen inte tyder på coronavirusinfektion, ombes personen som ringt att kontakta andra tjänster inom hälso- och sjukvården.


Soite öppnar en egen rådgivningstelefon för att frågor om coronaviruset inte ska belasta t.ex. samjourens eller hälsostationernas telefonlinjer.


Det har också öppnats en nationell telefonrådgivning gällande coronaviruset. Den erbjuder allmän information om coronaviruset. Numret till telefonrådgivningen är 0295 535 535Vi uppmanar dig att ringa den nationella telefonrådgivningen om du behöver allmänna råd gällande coronaviruset. Den nationella telefonrådgivningen är öppen vardagar kl. 8-21 och lördagar kl. 9-15. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symptom.


Mer information om Soites rådgivningstelefon ges av:
överläkare Tomas Björk
tfn 040 653 4000
Samjouren, jour- och övervakningsavdelningen