Melatonin är ett mörkerhormon som utsöndras av tallkottkörteln i hjärnan under nattens mörka timmar. Vår inre klocka styrs både av ljusmängden och av mängden melatonin i kroppen. Melatonin är ett s.k. kronobiotikum, som talar om för kroppen vilken tid på dygnet det är och hur lång dagen är.
Melatonin kan användas för att ändra dygnsrytmen till exempel då man reser över flera tidszoner på en gång, eller om skiftesarbete leder till sömnbesvär. På samma sätt kan melatonin också vara till hjälp om de ljusa sommarnätterna får dygnsrytmen att förskjutas alltför mycket mot sena kvällar.

Lämpar sig melatonin för alla?
Egenvård med melatonin rekommenderas endast för personer över 18 år. Sömnstörningar hos barn och ungdomar beror ofta på ett överdrivet användande av datorer och andra skärmar till långt in på småtimmarna. Dessa apparater minskar uppkomsten av melatonin och stör den normala balansen mellan sömn och vakenhet. Melatonin anses också tryggt för barn ifall det används under korta perioder för korrigering av sömnrytmen, men ett bruk ska ändå alltid diskuteras med läkare. Detta eftersom man ännu inte känner till vilka negativa effekter ett eventuellt längre bruk kan ha. Användning under graviditet ska också diskuteras med läkare. Effekten av melatonin varierar individuellt och en del får betydande hjälp, medan andra inte tycker sig uppleva någon märkbar lindring. En del personer kan till och med uppleva mycket livliga drömmar och rastlösa nätter då de tar melatonin.

VID SÖMNBESVÄR

Orion pharma har en serie melatoninpreparat med två olika styrkor på 1 och 1,9 mg. Preparaten finns som vanliga tabletter som ska sväljas, som munsönderfallande tabletter, och nu även som munspray. Dessutom finns ett preparat med en kombination av melatonin och magnesium, som är viktigt för muskler och nervsystem. Alla seriens produkter är klassade som kosttillskott.


> Produktfamiljen Melatoniini
Erbjudande i juli 2019

Ett unikt kombinationspreparat med snabb frisättning av melatonin, som förkortar insomningstiden, och L-teanin, som inverkar på hjärnan under morgonnatten. Ett bra val ifall du både har svårt att somna och att sova ostört hela natten igenom. Kosttillskott.


> Apteq Melatoniini Comp 100 tabl.
Erbjudande i augusti 2019