Kör igång, och ta i bruk de digitala tjänster som finns att tillgå! Dem kan du utnyttja när och var som helst.
Mina Kanta-sidorna ser du uppgifter om din egen hälsa samt dina egna recept. Här kan du t.ex. enkelt be läkaren förnya recept på fortgående medicinering. Du kan också spara information om din inställning till organdonation och dina egna vårdönskemål. Om servicen inte är bekant för dig, finns också en särskild presentationskurs på nätet.

Suomi.fi kan du kontakta olika myndigheter och bevilja fullmakter åt andra personer. Här kan du t.ex. ge fullmakt åt någon närstående så att hen kan sköta dina ärenden på apoteket.

OmaOlo är en service där du själv kan göra en första utvärdering av om du är i behov av någon form av vård eller annan hälsovårdsservice. Denna tjänst kartlägger dina symtom och ger tips till egenvård eller guidar dig direkt till korrekt hjälp eller service. Om du misstänker coronasmitta, finns en särskild kartläggande förfrågan för just detta ändamål.

I Hälsobyn.fi ingår 19 olika virtuella hus (på finska Terveyskylä.fi 32 hus) som erbjuder information och stöd gällande hälsovård i olika situationer och livsskeden. Detta är en nätservice inom specialsjukvården som utarbetats som ett samarbete mellan yrkespersonal och patienter. Bekanta dig närmare med exempelvis Hälsovikthuset, Psykporten, Läkemedelshuset eller Lunghuset.

För att använda dessa olika digitala tjänster behöver du nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett elektroniskt ID-kort.