28.02.2020

Det finns ökad risk för smitta ifall du vistats i epidemiområden eller varit i nära kontakt med insjuknade.

Vid misstanke eller frågor kontaktar du inom Social- och hälsovårdsverkets område

  • Malmska telefonrådgivning 06 786 1333 dygnet runt
  • Nykarleby telefonrådgivning 06 786 2701 dygnet runt

Luftvägsinfektioner kan allmänt förebyggas genom goda hygienregler såsom god handhygien och rätt hostteknik.

Kan jag återvända till arbetet och mitt barn till dagvården eller skolan efter återkomsten från en resa till epidemiområde?

– Om du efter återkomsten från ett epidemiområde till Finland inte har fått feber eller andra symptom på luftvägsinektion, såsom hosta eller andnöd, så kan du i huvudsak återvända till arbetet, skolan eller dagvården. 

– Om du inom 14 dygn efter att du lämnat ett epidemiområde får symptom, ta då omedelbart kontkat med hälso- och sjukvården, i första hand via telefon till telefonrådgivningens nummer enligt ovan.

Mera information